Daka | Lifts

CLASSIC TWO - TONED

Кабински врати

Полуавтоматските врати од нашата палета на врати, се широко прифатени како уникатно дизајнирани врати кои го подигнуваат естетското ниво на  лифтот, каде и да бидат поставени. На Вас останува сами да ја изберете завршната обработка на вратите од широкиот спектар на модели и бои кои ги нудиме.

LANDING DOORS SEMIAUTOMATIC DOORS

Кабински врати

Полуавтоматските врати од нашата палета на врати, се широко прифатени како уникатно дизајнирани врати кои го подигнуваат естетското ниво на  лифтот, каде и да бидат поставени. На Вас останува сами да ја изберете завршната обработка на вратите од широкиот спектар на модели и бои кои ги нудиме.

PANORAMIC CASING: FUMEE

Кабински врати

Полуавтоматските врати од нашата палета на врати, се широко прифатени како уникатно дизајнирани врати кои го подигнуваат естетското ниво на  лифтот, каде и да бидат поставени. На Вас останува сами да ја изберете завршната обработка на вратите од широкиот спектар на модели и бои кои ги нудиме.

2PANEL CENTRAL OPENING DOOR

Кабински врати

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.

PALM VIVO CASING: STARLIGHT GREY

Кабински врати

Полуавтоматските врати од нашата палета на врати, се широко прифатени како уникатно дизајнирани врати кои го подигнуваат естетското ниво на  лифтот, каде и да бидат поставени. На Вас останува сами да ја изберете завршната обработка на вратите од широкиот спектар на модели и бои кои ги нудиме.

CABIN DOORS BUS DOORS

Кабински врати

Се најпродаваниот производ ширум светот како најбезбеден избор во случај кога спратните врати на лифтот се во полуавтоматска варијанта и истите се достапни во верзија со завршна обработка од “INOX” или фарбани со “POWDER COATED” технологија од палетата на бои која што ја нудиме.
Истите се лесни за адаптација и монтажа на старите, веќе постоечки лифтови кои што не ги исполнуваат основните стандарди и кај кои што е задолжително да се монтира кабинска врата.

2 PANEL CENTRAL OPENING DOOR

Кабински врати

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.

3 PANEL TELESCOPIS DOOR

Кабински врати

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.

2 PANEL CENTRAL OPENING DOOR

Кабински врати

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.

2 PANEL TELESCOPIC DOOR (VIVO)

Кабински врати

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.

4 PANEL CENTRAL OPENING DOOR

Кабински врати

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.

6 PANEL CENTRAL OPENING DOOR

Кабински врати

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.

CABIN DOORS - AUTOMATIC DOORS 3 PANEL SLIM CAR DOOR

Кабински врати

Се најпродаваниот производ ширум светот како најбезбеден избор во случај кога спратните врати на лифтот се во полуавтоматска варијанта и истите се достапни во верзија со завршна обработка од “INOX” или фарбани со “POWDER COATED” технологија од палетата на бои која што ја нудиме.
Истите се лесни за адаптација и монтажа на старите, веќе постоечки лифтови кои што не ги исполнуваат основните стандарди и кај кои што е задолжително да се монтира кабинска врата.

Имате потреба од дополнителни информации или конкретна понуда?