Врати

CLASSIC
TWO - TONED

Полуавтоматските врати од нашата палета на врати, се широко прифатени како уникатно дизајнирани врати кои го подигнуваат естетското ниво на  лифтот, каде и да бидат поставени. На Вас останува сами да ја изберете завршната обработка на вратите од широкиот спектар на модели и бои кои ги нудиме.
побарај понуда

Врати

LANDING DOORS
SEMIAUTOMATIC DOORS

Полуавтоматските врати од нашата палета на врати, се широко прифатени како уникатно дизајнирани врати кои го подигнуваат естетското ниво на  лифтот, каде и да бидат поставени. На Вас останува сами да ја изберете завршната обработка на вратите од широкиот спектар на модели и бои кои ги нудиме.
побарај понуда

Врати

PANORAMIC
CASING: FUMEE

Полуавтоматските врати од нашата палета на врати, се широко прифатени како уникатно дизајнирани врати кои го подигнуваат естетското ниво на  лифтот, каде и да бидат поставени. На Вас останува сами да ја изберете завршната обработка на вратите од широкиот спектар на модели и бои кои ги нудиме.
побарај понуда побарај понуда

Врати

2PANEL CENTRAL
OPENING DOOR

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.
побарај понуда

Врати

PALM VIVO CASING:
STARLIGHT GREY

Полуавтоматските врати од нашата палета на врати, се широко прифатени како уникатно дизајнирани врати кои го подигнуваат естетското ниво на  лифтот, каде и да бидат поставени. На Вас останува сами да ја изберете завршната обработка на вратите од широкиот спектар на модели и бои кои ги нудиме.
побарај понуда

Врати

CABIN DOORS
BUS DOORS

Се најпродаваниот производ ширум светот како најбезбеден избор во случај кога спратните врати на лифтот се во полуавтоматска варијанта и истите се достапни во верзија со завршна обработка од “INOX” или фарбани со “POWDER COATED” технологија од палетата на бои која што ја нудиме.
Истите се лесни за адаптација и монтажа на старите, веќе постоечки лифтови кои што не ги исполнуваат основните стандарди и кај кои што е задолжително да се монтира кабинска врата.
побарај понуда

Врати

2 PANEL CENTRAL
OPENING DOOR

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.
побарај понуда

Врати

3 PANEL
TELESCOPIS DOOR

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.
побарај понуда

Врати

2 PANEL CENTRAL
OPENING DOOR

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.
побарај понуда

Врати

2 PANEL
TELESCOPIC DOOR (VIVO)

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.
побарај понуда

Врати

4 PANEL CENTRL
OPENING DOOR

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.
побарај понуда

Врати

6 PANEL CENTRAL
OPENING DOOR

Автоматските врати за лифтовите се еден од најиновативните производи во секторот за лифтови, благодарение на моторниот погон фрекфентно регулиран од “VVVF” контролерот и дигиталниот изглед на LCD екранот. Главен акцент на овие врати е нивната бесшумност, нивната отпорност од надворешни влијанија како и специјалниот дизајн.
Достапни во три различни димензии и дизајн  во зависност од видот на лифтот, објектот и димензиите на лифтовското окно.
побарај понуда

Врати

CABIN DOORS - AUTOMATIC DOORS
3 PANEL SLIM CAR DOOR

Се најпродаваниот производ ширум светот како најбезбеден избор во случај кога спратните врати на лифтот се во полуавтоматска варијанта и истите се достапни во верзија со завршна обработка од “INOX” или фарбани со “POWDER COATED” технологија од палетата на бои која што ја нудиме.
Истите се лесни за адаптација и монтажа на старите, веќе постоечки лифтови кои што не ги исполнуваат основните стандарди и кај кои што е задолжително да се монтира кабинска врата.
побарај понуда